Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18.00 hod. bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján.

Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri sv. liturgii slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme požehnávať bahniatka. Prosíme vás všetkých, ktorí budete mať tohtoročné bahniatka, aby ste si ich počas tohto slávenia pripravili spolu so svätenou vodou na stolík a spolu s nami požehnali. Na tomto linku nájdete modlitbu požehnania, ktorú sa môžete pomodliť.

Verejné bohoslužby sú zrušené aj naďalej, a to do odvolania. Tak o tom rozhodli biskupi v rámci Konferencie biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19. Biskupi na tento čas dišpenzujú veriacich od účasti na nedeľnej sv. liturgii. V podstate sa zákaz slávenia verejných bohoslužieb predlžuje aj na obdobie Veľkonočných sviatkov.

Ohľadom časov slávenia veľkonočných obradov (Veľký štvrtok, Veľký piatok, Veľká sobota, Svetlá nedeľa Paschy, Svetlý pondelok) Vás budeme informovať budúci týždeň. Pripravujeme pre Vás na každý jeden z týchto dní texty modlitieb, ktoré budete môcť použiť pri spoločnej modlitbe doma. Texty budú zverejnené na tejto našej webovej stránke, odkiaľ si ich budete môcť stiahnuť a modliť sa priamo z počítača, smartfónu, tabletu či si ich vytlačiť v formáte brožúrky a následne ich použiť.

V súvislosti s týmto nariadením sa rušia všetky verejné bohoslužby nielen v našom farskom chráme, ale aj na filiálke Veľký Šariš.

Kňazi budeme aj naďalej sláviť sv. liturgie každý deň neverejne a obetovať ich na úmysly, ktoré sme od vás prijali na daný deň. Počas jednotlivých dní slávime bohoslužby v týchto časoch: PONDELOK, UTOROK a ŠTVRTOK o 9.00 hod., v STREDU a PIATOK o 15.00 hod., v SOBOTU o 7.00 hod. a v NEDEĽU o 10.00 hod.

Táto situácia je ťažká pre našu farnosť aj po finančnej stránke. Keďže slávime bohoslužby bez vás, veriacich, chceme vás požiadať, ak by ste pri prípadnej návšteve chrámu mohli prispieť finančne do pokladničky, ktorá je na stene pri mrežiach alebo poprípade dať svoj milodar do obálky a vhodiť ju do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na priečelí novej farskej budovy pri súkromnom vchode (oproti vežiaku Prostějovská 37). Môžete uviesť aj účel príspevku, poprípade meno, ak to uznáte za vhodné. Prispieť môžete aj z domu formou finančného daru na farský účet (SK69 7500 0000 0040 0021 6918). Kvôli nedorozumeniam prízvukujeme, že o podporu nežiadajú kňazi ako osoby. Ide čisto o podporu chrámu či stavby, o ktorej viete, že je ešte stále na našich pleciach. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.

Duchovne sa s nami môžete spojiť každý deň pri slávení sv. liturgie a prijať duchovné prijímanie. Pripájame modlitbu duchovného prijímania (PDF).

Chrám bude v týchto dňoch neverejného slávenia otvorený po mreže v čase 7.00 – 19.00 hod. denne.

Povzbudzujeme vás k sledovaniu či počúvaniu prenosov sv. liturgií cez www.logos.tv, televíziu LUX či rádio Lumen alebo cez prenosy z jednotlivých farností prostredníctvom internetu (facebook, youtube).

Keďže sa nebudeme môcť počas istého obdobia stretávať na spoločných modlitbách, pozývame vás k spoločnej modlitbe doma v rodinách, napr. pri modlitbe sv. ruženca, utierne, večierne, čítaní a meditovaní nad Božím slovom a pod. Texty mnohých bohoslužieb nájdete v mobilnej aplikácii časoslov alebo na rovnomennej webovej stránke www.casoslov.sk.

Informácie ohľadom krstov, pohrebov alebo ostatných náležitostí nám dávajte vedieť prostredníctvom telefónu (mobilných čísel) alebo emailom.

V prípade nebezpečenstva smrti sme k dispozícii aj naďalej. Stačí nás kontaktovať na našich telefónnych číslach.

o. Peter Kačur