Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie farskej budovy.

Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare nebude. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie mladých.

V pondelok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Ráno bude sv. liturgia Jána Zlatoústeho a večer sv. liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou. Zároveň je to deň počatého dieťaťa. Každý, kto sa chce zapojiť do tejto kampane, môže si vziať zo stolíka pripravenú stužku a nosiť ju na oblečení počas niekoľkých nasledujúcich dní. O 15:00 hod. sa uskutoční celomestské večeradlo, na ktoré sme srdečne pozvaní. Celý program nájdete vzadu na nástenke.

Večeradlo obetované za kňazov sa pomodlime vo štvrtok 28. marca po več. sv. liturgii.

Štvrtá zádušná sobota bude 30. marca. Po rannej sv. liturgii obetovanej za našich zosnulých bude panychída s čítaním hramot.

Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 31. marca po več. sv. liturgii.

Od piatka do nedele (29. – 31. marec) sa v našom chráme uskutoční Trojdnie modlitieb matiek. V piatok a v sobotu začne o 16:15 hod. V nedeľu o 15:00 hod. Srdečne pozývame všetky matky spoločne sa modliť.

CZŠ s materskou školou bl. P. P.Gojdiča pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční 1. apríla o 16:00 hod. v priestoroch školy na Bernolákovej ulici 21. Podanie žiadostí do MŠ na nasledujúci školský rok prebieha v termíne 18. marec – 30. apríl 2019. Povzbudzujeme vás k možnosti dať svoje deti práve na túto našu cirkevnú školu, aj napriek tomu, že je to cez celé mesto. Zvážme nielen vzdialenosť, ale aj ducha školy.

Mladých vo veku 14 rokov a viac pozývame na slovensko – anglický Kvetný víkend (12. – 14. apríl) na Juskovu Voľu, ktorý vyvrcholí stretnutím s metropoliton Jánom v Poprade. Záujemcovia si budú môcť vybrať aj anglicky hovoriacu skupinku (aj pre začiatočníkov). Nahlasovanie prebieha online cez stránku gmcbarka.sk. Cena: 25,-€ pre nečlenov; 20,-€ pre členov. V cene je zahrnutá doprava z Juskovej Vole do Popradu a späť. Záujemcom prispeje aj farnosť. Stačí nám dať vedieť, že ste sa prihlásili.

Zmena zimného času na letný bude v nedeľu 31. marca. Hodiny si posunieme o 1 hodinu dopredu (z 2:00 na 3:00 hod.).

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora. V sakristii čaká na predplatiteľov nové Slovo.

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
V nedeľu 31. marca bude sv. liturgia o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.

Stretko pre deti a mladých bude v utorok 26. marca o 18:00 hod. v čajovni.