Budúcu nedeľu 30. mája bude po sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie okolia fary.

Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Budúci týždeň nedochádza ku kapacitnej zmene chrámu. Ostávame pri 25 osobách.

V pondelok a utorok večer budú modlitby matiek, tichá adorácia bude vo štvrtok večer do 21.00 hod. zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva, v sobotu a nedeľu bude večiereň o 17.00 hod.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv. Jozefovi bude v stredu o 17.45 hod. Mariánske večeradlo obetované za kňazov bude vo štvrtok po sv. liturgii pred Najsv. Eucharistiou. Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu po večernej sv. liturgii.

V pondelok 24. mája máme sviatok Svätého Ducha. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 hod. a 18.00 hod.

Liturgia spolu so stretnutím pre deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď bude v piatok 28. mája o 17.30 hod. Pripomíname, že účasť je povinná. V tento deň je voľnica.

Katechézu pre deti k dnešnej nedeli Zostúpenia Sv. Ducha nájdete na tomto odkaze: Päťdesiatnica.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Pri príležitosti Roka sv. Jozefa organizuje gospelová skupina Peter Milenky band online projekt Ako Otec: hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta. Ide o sériu piatich naživo vysielaných hudobno-slovných večerov na jednotlivé témy podľa apoštolského listu pápeža Františka Patris corde. Prvý živý večer bude v nedeľu 30. mája o 18.00 hod. na tému Otec nežný a láskavý na YouTube kanáli „Peter Milenky“ a na Facebooku „Peter Milenky Band / Official“.