Rodinné večeradlo bude dnes v nedeľu v chráme Povýšenia sv. Kríža na Sekčove so začiatkom o 15:00 hod.

U nás večiereň o 17:00 hod. nebude.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu, v stredu biblická škola, vo štvrtok bude tichá adorácia a v piatok stretko a nácvik zboríku na fare o 16:15 hod. Posledná detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

V pondelok ráno a v utorok večer bude moleben k Božskému srdcu.

V stredu 24. júna máme sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 18:00 hod. s myrovaním. V tento deň je zároveň odpustová slávnosť v našej katedrále. Sv. liturgia začína o 9:30 hod.

Kongres rodiny sa uskutoční od štvrtka 25. júna do soboty 27. júna. Srdečne pozývame na prednášky a sprievodné akcie, ktoré sú uvedené na plagáte vzadu. V sobotu 27. júna je púť rodín do Ľutiny spojená so stretnutím prvoprijímajúcich detí a ich rodičov s metropolitom Jánom. Srdečne pozývame hlavne deti a rodičov na túto púť.

Na letné stretnutia mladých v Juskovej Voli sa môžete prihlásiť cez internet podľa turnusov, ktoré sú uvedené vzadu na plagáte.

Budúcu nedeľu 28. júna sa budeme na sv. liturgii o 8:00 hod. lúčiť s o. Alexandrom, ktorý odchádza do novej farnosti.

Záujemcovia o púť do Levoče, ktorá bude 2. júla, sa môžu hlásiť v sakristii. Autobus odchádza o 7:00 hod. spod Tesca v meste (zastávka Okružná).

Na Mladifest v Medžugorí v termíne 28. 7. – 7. 8. 2015 sa môžete nahlasovať podľa kontaktov, ktoré nájdete na plagáte na nástenke.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Vzadu na stolíku nájdete nový Informátor.