Pozývame vás k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube kanála našej farnosti. Sv. liturgie počas týždňa sú o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod.

V piatok 15. januára bude po večernej sv. liturgii Eucharistická pobožnosť.

V nedeľu 17. januára bude po sv. liturgii o 9.00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

V tomto čase vás pozývame nielen k sledovaniu bohoslužieb online z nášho či iného chrámu, ale najmä k horlivej modlitbe doma či už osamote alebo v rodinnom spoločenstve, obzvlášť vám odporúčame rozjímanie nad Božím slovom, modlitbu časoslova (liturgie hodín), posvätného ruženca či inej vhodnej modlitby. Popri svojich vlastných úmysloch obetujme tento čas odlúčenia a nemožnosti spoločného slávenia sv. liturgií za zastavenie šírenia koronavírusu, za zdravotníkov a ťažko chorých najmä z našej farnosti.

V prípade akejkoľvek potreby nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom. Ak niekto chce zapísať slávenie sv. liturgie alebo priniesť milodar, môže tak urobiť kedykoľvek vhodením svojho daru či úmyslu do poštovnej schránky. Ďakujeme za pochopenie.