Wed, 7 August

Jesus said: Anyone who wants to be great among you must be your servant. (Matthew 20:20-28)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.