Wed, 4 September

God says: Your salvation is in returning and rest, your strength lies in calm and trust. (Isaiah 30:15-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.