Wed, 4 December

Paul writes: You are part of God’s household. You are built upon the foundations of the apostles and prophets, and Christ Jesus himself is the cornerstone. (Ephesians 2:19-22)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.