Wed, 31 July

Jesus said: Your Father knows what you need before you ask him. (Matthew 6:7-15)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.