Wed, 27 November

Jesus said: The one who sent me is with me. He has not left me on my own, for I always do what pleases him. (John 8:28-32)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.