Wed, 25 September

Peter writes: In his great mercy, God has given us new birth into a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. (1 Peter 1:3-9)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.