Wed, 25 March

The angel said to Mary: Do not be afraid, Mary, you have found favour with God. You will conceive in your womb and give birth to a son, and you are to call him Jesus. (Luke 1:26-38)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.