Wed, 20 November

Paul writes: In all things God works for the good of those who love him and who have been called according to his purpose. (Romans 8:28-30)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.