Wed, 18 March

Teach me your way, O God, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may revere you. (Psalms 86)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.