Wed, 15 January

A third time, Jesus said to Peter, “Do you love me?” Peter was hurt that he asked him a third time, “Do you love me?” and said, “Lord, you know everything; you know I love you.” (John 21:15-19)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.