Wed, 12 February

Paul writes: Anyone who sows generously will also reap generously. God loves the one who gives joyfully. (2 Corinthians 9:6-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.