Wed, 11 September

God is utterly impartial. God never shows partiality to the detriment of the poor, but listens to the prayer of the one who is wronged. (Sirach 35:12-14,16-18 (35:14-22))

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.