Wed, 1 January

Jesus said: Do to others as you would like them to do to you. (Matthew 7:7-14)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.