Utorok, 5. februára

Jakub píše: Ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. (Jak 3,13-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.