Utorok, 29. januára

Daniel hovoril: “Nech je zvelebené Božie meno naveky. On odhaľuje hlboké a skryté veci a svetlo prebýva s ním.” (Dan 2,19-23)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.