Utorok, 26. marca

Z knihy proroka Izaiáša: Kvôli svojmu ľudu nebudem mlčať. Neodpočiniem si, pokým spravodlivosť nezažiari ako svetlo. Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a dám ti nové meno, ktoré určia Pánove ústa. (Iz 62,1-5)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.