Utorok, 19. marca – SV. JOZEF

Pavol píše: „Abrahám proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov.” (Rim 4,13-22)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.