Utorok, 12. februára

Ježiš poslal svojich učeníkov hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. (Lk 9,1-6)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.