Tue, 8 October

Paul writes: God has wanted to reveal to the nations the splendid riches of the mystery which is Christ in you. (Colossians 1:24-28)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.