Tue, 7 January

The Word was the true light that gives light to everyone. To all those who accepted him he gave the right to become children of God. (John 1:9-12)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.