Tue, 4 February

You came near when I called you, Lord, and you said, “Do not be afraid.” (Lamentations 3:54-57)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.