Tue, 3 September

Jesus said: The kingdom of God is like a mustard seed which is the smallest of seeds, but which, once it is sown, grows into the biggest plant of all. (Mark 4:26-32)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.