Tue, 3 December

Paul writes: It is no longer I who live, but Christ who lives in me. (Galatians 2:19-20)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.