Tue, 29 October

John writes: God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. (1 John 4:16-21)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.