Tue, 26 November

Jesus said to his disciples: Stay alert and pray in order to withstand the trial. The spirit is willing, but human nature is weak. (Matthew 26:36-46)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.