Tue, 25 June

Paul writes: Be imitators of God, as beloved children, and follow Christ by loving as he loved you, giving himself up for us. (Ephesians 5:1-4,8-11)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.