Tue, 19 November

From the book of Isaiah: With deep compassion I shall bring you back to me, says the Lord, your redeemer. (Isaiah 54:5-10)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.