Tue, 13 August

God says: It is not enough for you to be my servant to restore my people. I shall make you a light to the nations so that my salvation may reach the furthest corners of the earth. (Isaiah 49:1-6)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.