Tue, 11 June

The Holy Spirit descended upon Jesus in bodily form like a dove. And a voice came from heaven: “You are my Son, whom I love; with you I am well pleased.” (Luke 3:15-22)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.