Tue, 11 February

John the Baptist said of Jesus: He must become greater; I must become less. (John 3:22-30)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.