Tue, 10 September

You are our hope, O God. You are among us and we are called by your name. (Jeremiah 14:8-9)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.