Tue, 1 October

When Jesus saw the large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them at length. (Mark 6:30-34)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.