Thu, 9 January

Jesus said: My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. (John 10:22-30)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.