Thu, 8 August

Paul writes: You were called to be free. Do not use your freedom for self-indulgence but to serve one another in love. (Galatians 5:13-14)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.