Thu, 7 November

Jesus said: I am the good shepherd. My sheep will listen to my voice and there will be one flock and one shepherd. (John 10:11-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.