Thu, 6 February

Moses said to the people: Choose life: loving the Lord your God, listening to the Lord’s voice, holding fast to God — for in this your life consists. (Deuteronomy 30:15-20)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.