Thu, 4 July

Jesus said to the man he had healed: Go home to your people and tell them everything the Lord has done for you in his mercy. (Mark 5:1-20)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.