Thu, 31 October

Jesus said: Blessed are you who are hungry now, for you will be filled. Blessed are you who weep now, for you will laugh. (Luke 6:17-23)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.