Thu, 3 October

Jesus said to his disciples: I give you a new commandment: love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. (John 13:31-35)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.