Thu, 29 August

Paul writes: You have all been clothed with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor freeman, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. (Galatians 3:19-29)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.