Thu, 28 November

Jesus said: Give to anyone who asks you, and if anyone wants to borrow, do not turn away. (Matthew 5:38-42)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.