Thu, 27 June

Jesus said: Whoever comes to me, listens to my words and acts on them is like someone building a house who digs down deep and lays the foundations on rock. (Luke 6:46-49)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.