Thu, 24 October

Peter writes: Seek perseverance, true devotion, mutual kindness and love. If you live with these things, they will bring you to a real knowledge of our Lord Jesus Christ. (2 Peter 1:5-8)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.