Thu, 21 November

From the book of Zechariah: On that day many nations will turn to God and will become his people. (Zechariah 2:14-17 (10-13))

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.