Thu, 16 January

Paul writes: In Christ Jesus, you who were far away have been brought close. (Ephesians 2:11-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.